Simhopp Topp & Talang

Ett kräddarsytt och behovsprövat stöd från SOK.

Topp och talang är ett stöd från SOK för aktiva som bedöms ha potentialen att kunna nå medaljkapacitet på OS med en uthållig satsning och rätt stöd. Topp- och talangstödet är skräddarsytt och behovsprövat för varje aktiv. Syftet är att ge stöd till sista steget i satsningen mot världstoppen. Stödet baseras på individuella utvecklingsplaner för att inom tre till sex år nå eller finnas i världstoppen i sin idrott, läs mer här.

Herrar

Under uppdatering