Simning

NEC

Det Nationella Elitcentrat (NEC) är en av de resurser som finns till hands för att skapa möjligheter för svenska elitsimmare att utvecklas optimalt. Målsättningen är att höja nivån på EM- och VM-trupperna samt får fler simmare kvalificerade till framtida Olympiska Spel.

Seniorlandslaget

Att få representera Sverige är en stor heder som väldigt få kommer uppleva, men möjligheten finns för alla simidrottare med svenskt medborgarskap.

Topp & Talang

Topp och talang är ett stöd från SOK för aktiva som bedöms ha potentialen att kunna nå medaljkapacitet på OS med en uthållig satsning och rätt stöd.