NEC

Ett resurscentrum till stöd för svensk elitsatsning.

Svenska Simförbundet har i sin strategiska plan satt som mål att tillhöra de 10 främsta nationerna i världen i simning. NEC är ett resurscentrum till stöd för denna elitsatsning. Målet är att ge de svenska landslagssimmarna samt dem som är precis utanför ökade möjligheter på deras väg till internationella topplaceringar. I denna strävan är NEC till både för simmare och deras tränare.